Tembang Rare – Bibi Rangda – Lyrics

Gallery

Bibi, Bibi Rangda,  apang durus karyan Bibi.

Bibi mejauman kelod kangin,  jumadane jegeg lengser.

Suba jani keto tiyang ngaba aled munyi.

Sesangan kawon, jaja sirat meduluran bungan duren.

Duren,  duren ijo , sumangkane kuning gading.

Kantilampa nguda, salak, nangka, kaliasem mangeronce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s