Tembang Rare – I Nyoman – Lyrics

Standard

Sabilang peteng I Nyoman mekeliyeng.

Sabilang peteng I Nyoman mekeliyeng.

Nyawenin Jangkrik ane suba metabing.

Barak selem kampidne, dongkang kipa batisne.

Megadang peteng lemah.

 

I Nyoman, I Nyoman, bilang ulangan bengong.

Buka jangkrike lonjong, sinah gigine ompong.

I Nyoman, I Nyoman, buka jangkrik kilinin.

Krik krik krik, krik krik krik, ngulangunin.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s