Tag Archives: I Nyoman Lyrics

Tembang Rare – I Nyoman – Lyrics

Standard

Sabilang peteng I Nyoman mekeliyeng.

Sabilang peteng I Nyoman mekeliyeng.

Nyawenin Jangkrik ane suba metabing.

Barak selem kampidne, dongkang kipa batisne.

Megadang peteng lemah.

 

I Nyoman, I Nyoman, bilang ulangan bengong.

Buka jangkrike lonjong, sinah gigine ompong.

I Nyoman, I Nyoman, buka jangkrik kilinin.

Krik krik krik, krik krik krik, ngulangunin.